Krzyżówka Ziemiomorza

Sprawdź swoją wiedzę!

  

Rozwiąż krzyżówkę. Aby usyzkać pytanie, kliknij na numer w danej kratce krzyżówki. Przycisk SPRAWDŹ - sprawdza poprawność wpisanych wyrazów. Przycisk PODPOWIEDZ - podpowiada literę (uwaga każda podpowiedziana litera zmniejsza poprawność całkowitą zadania). Masz 15 minut POWODZENIA!

    1                 
                   
2    3                4     
                   
    5    6       7          
        8        9       
     10                
                   
   11         12           
 13                    
    14                 
15           16          17    
        18             
              19       
            20         
    21